הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

מחיר למשתכן נצרת – ע.ע. אבו ראס

מדריך לדייר

תחילה עליכם להוציא אישור זכאות באחת משלוש חברות ההרשמה ברחבי הארץ: אלונים או מילגם או עמידר. באפשרותכם לבחור את החברה המתאימה לכם. 

ביכולתכם להוציא את אישור הזכאות באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט.

לבקשת אישור זכאות

ואם יש ברשותי אישור זכאות למחיר למשתכן במתכונת הישנה?

מי שברשותו אישור זכאות תקף שהונפק לצורך השתתפות בפרויקט מחיר למשתכן במתכונת הישנה, יוכל להשתתף גם בהגרלות לפרויקטים בתוכנית מחיר למשתכן ומחיר מטרה, ללא צורך בהרשמה נוספת, באמצעות המספר שעל גבי האישור.

הבהרות

משרד הבינוי והשיכון יהיה רשאי לבצע בדיקת זכאות חוזרת לפי שיקול דעתו. 
במקרים מסוימים בדיקת הזכאות דורשת זמן, ולכן פונים שיירשמו 21 ימים לפני סגירת הרשמה להגרלה ייתכן שלא יספיקו להירשם להגרלה זו. מוצע להקדים ולהירשם.

כדי להירשם להגרלה לפרויקט עליכם להיכנס לרשימת הפרויקטים באתר ההרשמה להגרלות.

אפשר יהיה להירשם לפרויקטים הפתוחים להרשמה בלבד. ההרשמה תתאפשר רק לאלה המחזיקים באישור זכאות תקף ביום ההרשמה ולאלה המשויכים לסדרה המתאימה​.
באפשרותכם להירשם בבת אחת לכמה פרויקטים שתרצו ללא שום הגבלה.

להרשמה להגרלה לפרויקט

האם מותר להירשם לכמה הגרלות יחד?

כן, מותר לכם להירשם לכמה הגרלות פתוחות שתרצו ללא שום הגבלה.

עם זאת עליכם לזכור שזכייה באחת ההגרלות מבטלת אוטומטית את הרשמותיכם לשאר ההגרלות. לכן אם אתם רוצים לגור דווקא בעיר מסוימת, מומלץ לכם שלא לסכן את זכייתכם האפשרית לפרויקט בעיר זו, באמצעות הרשמה לפרויקטים במקומות שאינכם מעוניינים לגור בהם.

בפרויקטים השייכים לסדרת ההגרלות הגדולות יש הגבלה של הרשמה לשלושה יישובים בלבד. באפשרותכם להירשם לכל ההגרלות הפתוחות באותו היישוב.

במהלך עשרה ימים ממועד סגירת ההרשמה תיערך במשרד הבינוי והשיכון הגרלה על התור לבחירת דירה.
זמן קצר לאחר ההגרלה יישלחו לנרשמים בדוא"ל תוצאות ההגרלה. למעוניינים תהיה אפשרות לקבל את ההודעה גם באמצעות מסרונים (הודעות sms).  
התוצאות יפורסמו גם באתר ההגרלות באופן אנונימי, ויינתנו לזיהוי לפי מספר הנרשם באתר. 
ההודעות על תוצאות ההגרלה יישלחו לכתובת הדוא"ל שמסרתם בעת בקשת ההרשמה.

בשלב זה, לאחר הזכייה וטרם הגעה לחברה הבונה, עליכם לבדוק את אפשרויות המימון שלכם, ולוודא שאתם זכאים לקבל משכנתא מאחד הבנקים למשכנתאות. 
נצלו את הימים האלה כדי לבדוק באופן יסודי באתר הפרויקטים באילו דירות אתם מעוניינים. בהמשך יעמוד לרשותכם רק זמן קצר לבחירת הדירה.
רוכשי דירות במסגרת תכניות דיור ממשלתיות, דוגמת מחיר למשתכן ומחיר מטרה, זכאים לקבלת משכנתא בשיעור הגבוה יותר מן המקובל בשוק, כדי לסייע להם במימון רכישת הדירה (למידע נוסף).

אחרי שהקבלן יקבל את כל האישורים הנדרשים בהתאם להוראות משרד הבינוי והשיכון, הוא ייצור עמך קשר ויזמן אותך לכנס זוכים.
סדר הזימון לחברה הבונה נקבע על פי סדר עולה של תוצאות הזכייה. הזוכה שמספרו 1 יזומן ראשון, הזוכה שמספרו 2 יזומן שני, וכך הלאה.
במעמד זה יוצגו לפניכם הדירות שנותרו לבחירתכם, ותידרשו לבחור דירה בתוך 45 דקות. בחירת הדירות תיעשה בהתאם למלאי הדירות הקיים במועד בחירת הדירה. לא יהיה ניתן לשנות את הבחירה, גם אם יהיו ביטולים של זוכים שבחרו דירה לפניכם.
חובתכם היא להגיע לחברה בדיוק במועד שנקבע לכם. אם לא תגיעו לבחירת הדירה במועד שנקבע, החברה הבונה, בתיאום עם המשרד ובהסכמתו, תהיה רשאית לבטל את זכייתכם, ולאפשר לזוכה הבא בתור אחריכם לבחור דירה.
ליום בחירת הדירה יש להגיע עם אישור זכאות והודעה על זכייה וצילומי תעודת זהות כולל ספח של שני בני הזוג. ייתכן שתידרשו במעמד זה להפקיד מקדמה על חשבון תשלום הדירה. במקרה שמדובר בבני זוג, ואחד מבני הזוג אינו יכול להגיע במועד בחירת הדירה, על בת או בן הזוג השני להגיע עם ייפוי כוח חתום, וצילום ת"ז של בת או בן הזוג שאינם נוכחים. במקרה ששני בני הזוג אינם יכולים להגיע, ניתן לייפות בא כוח, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני חתום בידי עורך דין.

הזכייה בדירה אינה ניתנת להעברה בשום אופן שהוא.

לאחר בחירת הדירה תחתמו על חוזה הרכישה. שימו לב שהחוזה כולל גם התחייבות שלא למכור את הדירה שאתם עומדים לרכוש במשך 5 שנים ממועד קבלת האישור לאכלוס (טופס 4).
במועד בחירת הדירה ייתכן שתידרשו להפקיד מקדמה על חשבון תשלום הדירה בסך של 2,000 ש"ח או כל סכום אחר שאותו יקבע משרד הבינוי והשיכון מראש בעת הרישום להגרלה. המקדמה לא תוחזר לזוכה שבחר דירה במקרה של הסרה מרישום או של ביטול זכייה.


כיצד אפשר לבטל זכייה בהגרלה?
אם זכיתם בהגרלה לפרויקט, באפשרותכם לוותר על הזכייה, בכל שלב.
אתם יכולים לעשות זאת באופן מקוון באמצעות אתר ההרשמה להגרלות מתוך מסך ההרשמה לפרויקט או מתוך "ההגרלות שלי" באזור האישי.
רק אחרי שתקבלו אישור על ביטול הזכייה בדוא"ל, תוכלו לשוב ולהירשם להגרלות פתוחות.


שימו לב:
האישור אינו נשלח מיידית, אלא יכולים לחלוף כמה ימים ממועד הבקשה ועד מועד קבלת האישור. לכן, אם ברצונכם לבטל זכייה הקפידו לעשות זאת כמה ימים לפני סגירת ההרשמה להגרלה שבה אתם מעוניינים להשתתף. אל תחכו לרגע האחרון!​
הודעה לחברת הקבלן על ביטול הזכייה, לא תיחשב ביטול זכייה רשמי.
בעקבות זכייתכם הוסרתם אוטומטית מכל ההגרלות שאליהן נרשמתם. אם הן עדיין פתוחות וברצונכם להשתתף בהן עליכם להירשם אליהן מחדש. ביטול הזכייה בפרויקט זה לא יחזיר את הרשמותיך לפרויקטים אחרים שבהם היית רשום.
לאחר ביטול הזכייה אין אפשרות להתחרט, גם אם הדירות שבהן הייתם מעוניינים יחזרו למלאי.
אם אתם זכאים בסדרה א', מותר לכם לוותר עד פעמיים על זכייה בהגרלות של סדרה זו ולהמשיך להשתתף בהגרלות בסדרה. אם תזכו בפעם השלישית, ותוותרו – תועברו לסדרה הבאה (למידע נוסף).​

כ – 5 ימים לאחר בחירת הדירה, תזמן חברת ע.ע. אבו ראס את הדיירים לחתימת חוזה הרכישה.

על הדיירים להגיע לחתימת החוזה עם המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון. למען הסר ספק מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון. לא יתקבלו כל בקשות/טענות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביו משא ומתן משפטי. באתר האינטרנט של החברה תוכלו לעיין בכל המסמכים המשפטיים כולל חוזה המכר המלא והנספחים השונים.

​הערה כללית:

המידע המחייב בכל הקשור לפרויקט הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון. המידע באתר החברה הינו לרקע כללי בלבד.

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים שנקבעו לעיל, בכל שלב שהוא, לרבות אך לא רק, במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד בחירת יחידת הדיור ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר בתאריך שנקבע, יהיה המשרד רשאי לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקומו בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתו של המשרד.

המועדים של השלבים המצוינים לעיל עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.