הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

מחיר למשתכן נצרת – ע.ע. אבו ראס

מחירון דירות

מחירון הגרלה 529
מחירון מחיר למשתכן נצרת - ע.ע. אבו ראס
בניין
מספר דירה
קומה
מספר חדרים
שטח דירה (מטר)
שטח מרפסת שמש ו/או גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות
מחיר הדירה "מחיר בסיס ללא התייקרות"
מכירה במסגרת מחיר למשתכן (כן/לא)
- נמכר -
A
1
1
4
110.54
15.12
4.29
1
683,348 ₪
מחיר למשתכן
A
2
1
4
110.54
15.12
4.28
1
683,325 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
3
2
4
110.54
14.85
4.16
1
682,582 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
4
2
4
108.52
129.58
4.77
1
לא צויין
לא
A
5
2
4
108.52
49.22
6.62
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
6
2
4
110.54
14.85
4.99
1
684,494 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
7
3
4
110.54
14.85
4.32
1
682,951 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
8
3
4
106.66
13.56
4.05
1
658,233 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
9
3
4
107.5
13.56
4.32
1
663,690 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
10
3
4
110.54
14.95
4.32
1
683,124 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
11
4
4
110.54
14.85
4.72
1
683,872 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
12
4
4
106.66
13.56
4.16
1
658,486 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
13
4
4
107.5
13.56
4.77
1
664,726 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
14
4
4
110.54
14.95
6.63
1
688,442 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
15
5
4
110.02
14.95
4.42
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
16
5
4
106.66
13.56
7.5
1
666,177 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
17
5
4
107.5
13.56
4.37
1
663,805 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
18
5
4
110.02
14.95
4.38
1
לא צויין
לא
A
19
6
4
110.02
14.95
4.32
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
20
6
4
106.66
13.56
4.45
1
659,154 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
21
6
4
107.5
13.56
3.99
2
674,443 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
22
6
4
110.02
14.95
6.32
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
23
7
5
123.18
135.19
6.6
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
24
7
4
123.18
135.19
6.48
1
לא צויין
לא
B
1
1
4
110.04
15.49
5.27
1
לא צויין
לא
B
2
2
4
110.02
161.29
4.87
1
לא צויין
לא
B
3
2
4
108.52
197.25
5.73
1
לא צויין
לא
B
4
2
4
108.52
37.52
5.46
1
לא צויין
לא
- נמכר -
B
5
2
4
109.86
14.95
8.21
1
לא צויין
לא
- נמכר -
B
6
3
4
110.53
14.95
7.48
2
701,863 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
7
3
4
107.49
14.35
7.47
2
683,762 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
8
3
4
107.49
14.35
11.1
2
692,121 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
9
3
4
110.54
14.95
5.43
2
697,192 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
10
4
4
110.53
14.95
5.11
2
696,406 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
11
4
4
107.49
14.35
6.38
2
681,253 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
12
4
4
107.49
14.35
6.38
2
681,253 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
13
4
4
110.54
14.95
6.22
2
699,011 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
14
5
4
110.53
14.95
7.11
2
701,012 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
15
5
4
107.49
14.35
6.92
2
682,496 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
16
5
4
107.49
14.35
4.94
2
677,937 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
17
5
4
110.54
14.95
4.67
2
695,442 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
18
6
4
110.53
14.95
4.81
2
695,716 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
19
6
4
107.49
14.35
4.75
2
677,499 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
20
6
4
107.49
14.35
4.25
1
664,835 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
21
6
4
110.54
14.95
4.5
1
683,538 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
22
7
5
123.18
134.41
4.5
1
לא צויין
לא
- נמכר -
B
23
7
4
123.18
134.41
4.5
1
לא צויין
לא
C
1
1
4
112.74
106.89
3.95
1
לא צויין
לא
C
2
2
4
110.1
15.12
3.84
1
לא צויין
לא
- נמכר -
C
3
2
4
108.94
191.28
3.96
1
לא צויין
לא
C
4
2
4
108.43
201.29
3.96
1
לא צויין
לא
- נמכר -
C
5
2
4
112.66
186.84
3.84
1
לא צויין
לא
- נמכר -
C
6
3
4
110.61
15.12
3.83
1
682,631 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
7
3
4
109.86
15.84
4.67
1
682,018 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
8
3
4
107.5
14.35
4.03
1
664,386 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
9
3
4
110.53
14.95
3.9
1
682,107 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
10
4
4
110.61
15.12
3.87
1
682,723 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
11
4
4
109.86
15.84
6.45
1
686,117 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
12
4
4
107.5
14.35
4.74
1
666,021 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
13
4
4
110.53
14.95
4.84
1
684,272 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
14
5
4
110.61
15.12
3.95
1
682,908 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
15
5
4
109.86
15.84
3.83
1
680,084 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
16
5
4
107.5
14.35
3.86
1
663,995 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
17
5
4
110.53
14.95
4.09
1
682,545 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
18
6
4
110.61
15.12
6.77
1
689,401 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
19
6
4
109.86
15.84
5.07
1
682,939 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
20
6
4
107.5
14.35
3.79
1
663,834 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
21
6
4
110.53
14.95
3.68
1
681,601 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
22
7
5
106.72
15.84
3.68
1
לא צויין
לא
- נמכר -
C
23
7
4
152.79
141.64
3.91
1
לא צויין
לא
מחירון הגרלה 530
מחירון מחיר למשתכן נצרת - ע.ע. אבו ראס
בניין
מספר דירה
קומה
מספר חדרים
שטח דירה (מטר)
שטח מרפסת שמש ו/או גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות
מחיר הדירה "מחיר בסיס ללא התייקרות"
מכירה במסגרת מחיר למשתכן (כן/לא)
D
1
1
4
110.82
75.49
6.8
1
לא צויין
לא
D
2
1
4
112.02
65.17
4.15
1
לא צויין
לא
- נמכר -
D
3
2
4
108.18
46.49
4.28
1
743,520 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
4
2
4
108.99
33.67
7.12
1
732,294 ₪
מחיר למשתכן
D
5
3
4
107.88
213.69
7.14
1
לא צויין
לא
D
6
3
4
109
216.62
6.43
1
לא צויין
לא
- נמכר -
D
7
3
4
108.18
11.98
4.66
1
683,247 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
8
3
4
108.64
12.22
4.42
1
685,823 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
9
4
4
108.64
12.22
4.55
1
686,130 ₪
מחיר למשתכן
D
10
4
4
109
11.98
7.39
1
694,544 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
11
4
4
108.18
11.98
8.15
1
691,495 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
12
4
4
108.64
12.22
10.33
1
699,791 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
13
5
4
108.64
12.22
6.78
1
691,401 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
14
5
4
109
11.98
10.18
1
701,138 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
15
5
4
108.18
11.98
5.25
1
684,642 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
16
5
4
108.64
12.22
4.8
1
686,721 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
17
6
4
108.64
12.22
5.56
1
688,518 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
18
6
4
109
11.98
4.48
1
687,667 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
19
6
4
108.18
11.98
5.48
1
685,185 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
20
6
4
108.64
12.22
5.94
1
689,416 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
D
21
7
4
108.88
18.65
7.7
1
706,391 ₪
מחיר למשתכן
D
22
7
5
149.85
153.97
7.58
1
לא צויין
לא
D
23
8
5
157.78
155.17
10.03
1
לא צויין
לא
E
1
1
4
110.82
73.85
6.8
1
לא צויין
לא
E
2
1
4
112.02
64.56
4.15
1
לא צויין
לא
- נמכר -
E
3
2
4
108.18
46.49
4.28
1
743,520 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
4
2
4
108.99
33.67
7.12
1
732,294 ₪
מחיר למשתכן
E
5
3
4
107.88
145.74
7.14
1
לא צויין
לא
E
6
3
4
109
142.43
6.43
1
לא צויין
לא
- נמכר -
E
7
3
4
108.18
11.98
4.66
1
683,247 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
8
3
4
108.64
12.22
4.42
1
685,823 ₪
מחיר למשתכן
E
9
4
4
108.64
12.22
4.55
1
686,130 ₪
מחיר למשתכן
E
10
4
4
109
11.98
7.39
1
694,544 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
11
4
4
108.18
11.98
8.15
1
691,495 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
12
4
4
108.64
12.22
10.33
1
699,791 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
13
5
4
108.64
12.22
6.78
1
691,401 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
14
5
4
109
11.98
10.18
1
701,138 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
15
5
4
108.18
11.98
5.25
1
684,642 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
16
5
4
108.64
12.22
4.8
1
686,721 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
17
6
4
108.64
12.22
5.56
1
688,518 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
18
6
4
109
11.98
4.48
1
687,667 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
19
6
4
108.18
11.98
5.48
1
685,185 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
20
6
4
108.64
12.22
5.94
1
689,416 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
E
21
7
4
108.88
18.65
7.7
1
706,391 ₪
מחיר למשתכן
E
22
7
5
149.85
153.97
7.58
1
לא צויין
לא
E
23
8
5
157.78
155.17
10.03
1
לא צויין
לא
F
1
1
4
110.82
83.71
6.8
1
לא צויין
לא
F
2
1
4
112.02
66.28
4.15
1
לא צויין
לא
F
3
2
4
110.82
45.45
4.28
1
לא צויין
לא
- נמכר -
F
4
2
4
108.99
33.67
7.12
1
732,294 ₪
מחיר למשתכן
F
5
3
4
107.88
148.88
7.14
1
לא צויין
לא
F
6
3
4
109
168.29
6.43
1
לא צויין
לא
- נמכר -
F
7
3
4
108.18
11.98
4.66
1
683,247 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
8
3
4
108.64
12.22
4.42
1
685,823 ₪
מחיר למשתכן
F
9
4
4
108.64
12.22
4.55
1
686,130 ₪
מחיר למשתכן
F
10
4
4
109
11.98
7.39
1
694,544 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
11
4
4
108.18
11.98
8.15
1
691,495 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
12
4
4
108.64
12.22
10.33
1
699,791 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
13
5
4
108.64
12.22
6.78
1
691,401 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
14
5
4
109
11.98
10.18
1
701,138 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
15
5
4
108.18
11.98
5.25
1
684,642 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
16
5
4
108.64
12.22
4.8
1
686,721 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
17
6
4
108.64
12.22
5.56
1
688,518 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
18
6
4
109
11.98
4.48
1
687,667 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
19
6
4
108.18
11.98
5.48
1
685,185 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
20
6
4
108.64
12.22
5.94
1
689,416 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
F
21
7
4
108.88
18.65
7.7
1
706,391 ₪
מחיר למשתכן
F
22
7
5
149.85
153.97
7.58
1
לא צויין
לא
F
23
8
5
157.78
155.17
10.03
1
לא צויין
לא
מחירון הגרלה 531
מחירון מחיר למשתכן נצרת - ע.ע. אבו ראס
בניין
מספר דירה
קומה
מספר חדרים
שטח דירה (מטר)
שטח מרפסת שמש ו/או גינה צמודה
שטח מחסן
מספר חניות
מחיר הדירה "מחיר בסיס ללא התייקרות"
מכירה במסגרת מחיר למשתכן (כן/לא)
- נמכר -
A
1
1
5
119.99
12.45
4.23
1
745,091 ₪
מחיר למשתכן
A
2
1
4
106.84
183.52
6.76
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
3
2
4
104.22
277.1
6.1
1
לא צויין
לא
A
4
2
4
110.44
305.95
4.14
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
5
2
5
119.99
12.45
4.23
1
745,091 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
6
2
4
103.45
12.68
6.56
1
654,225 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
7
3
4
104.82
12.32
5.58
1
659,312 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
8
3
4
107.92
11.74
4.14
1
673,054 ₪
מחיר למשתכן
A
9
3
5
120
12.45
4.23
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
10
3
4
103.45
12.68
3.75
1
647,652 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
11
4
4
104.82
12.32
3.75
1
655,031 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
12
4
4
107.92
11.74
4.14
1
673,054 ₪
מחיר למשתכן
A
13
4
5
120
12.45
4.23
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
14
4
4
103.45
12.68
6.76
1
654,692 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
15
5
4
104.82
12.32
6.1
1
660,528 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
16
5
4
107.92
11.74
4.14
1
673,054 ₪
מחיר למשתכן
A
17
5
5
120
12.45
4.23
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
18
5
4
103.45
12.68
4.12
1
648,517 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
19
6
4
104.82
12.32
3.75
1
655,031 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
A
20
6
4
107.92
11.74
4.25
1
673,311 ₪
מחיר למשתכן
A
21
6
5
120
12.45
7.87
1
לא צויין
לא
- נמכר -
A
22
6
4
103.45
12.68
5.92
1
652,728 ₪
מחיר למשתכן
A
23
7
5
140.64
119.49
--
1
לא צויין
לא
A
24
7
5
135.12
148.26
--
1
לא צויין
לא
B
1
1
4
110.47
54.33
14.26
1
לא צויין
לא
B
2
1
4
111.85
61.32
5.77
1
לא צויין
לא
- נמכר -
B
3
2
4
108.18
11.97
4.02
1
674,697 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
4
2
4
108.64
12.21
6
1
682,439 ₪
מחיר למשתכן
B
5
3
4
107.88
230.42
4.02
1
לא צויין
לא
B
6
3
4
109
292.72
6.46
1
לא צויין
לא
- נמכר -
B
7
3
4
108.18
11.98
9.73
1
688,071 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
8
3
4
108.64
12.22
8.9
1
689,240 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
9
4
4
108.64
12.22
6
1
682,457 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
10
4
4
109
11.98
4.12
1
679,744 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
11
4
4
108.18
11.98
3.97
1
674,598 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
12
4
4
108.64
12.22
6.46
1
683,533 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
13
5
4
108.64
12.22
5.12
1
680,399 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
14
5
4
109
11.98
4.8
1
681,334 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
15
5
4
108.18
11.98
4.92
1
676,820 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
16
5
4
108.64
12.22
8.41
1
688,094 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
17
6
4
108.64
12.22
4.47
1
678,878 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
18
6
4
109
11.98
4.47
1
680,562 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
19
6
4
108.18
11.98
5.1
1
677,241 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
B
20
6
4
108.64
12.22
6.59
1
683,837 ₪
מחיר למשתכן
B
21
7
4
108.12
18.65
3.84
1
לא צויין
לא
B
22
7
5
149.85
153.97
5.82
1
לא צויין
לא
B
23
8
5
157.78
155.17
9.5
1
לא צויין
לא
C
1
1
4
110.82
67.37
4.29
1
לא צויין
לא
C
2
1
4
112.02
68.55
3.64
1
לא צויין
לא
- נמכר -
C
3
2
4
108.18
52.38
3.63
1
744,677 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
4
2
4
108.99
33.24
3.77
1
716,163 ₪
מחיר למשתכן
C
5
3
4
108.64
195.57
7
1
לא צויין
לא
C
6
3
4
109
238.29
6.98
1
לא צויין
לא
- נמכר -
C
7
3
4
108.18
11.98
4.67
1
676,235 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
8
3
4
108.64
12.22
7.02
1
684,843 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
9
4
4
108.64
12.22
6.08
1
682,644 ₪
מחיר למשתכן
C
10
4
4
109
11.98
6.08
1
684,328 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
11
4
4
108.18
11.98
6.08
1
679,533 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
12
4
4
108.64
12.22
6.08
1
682,644 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
13
5
4
108.64
12.22
9.3
1
690,176 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
14
5
4
109
11.98
5.51
1
682,995 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
15
5
4
108.18
11.98
5.03
1
677,077 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
16
5
4
108.64
12.22
5.69
1
681,732 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
17
6
4
108.64
12.22
4.62
1
679,229 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
18
6
4
109
11.98
4.48
1
680,586 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
19
6
4
108.18
11.98
5.77
1
678,808 ₪
מחיר למשתכן
- נמכר -
C
20
6
4
108.64
12.22
4.9
1
679,884 ₪
מחיר למשתכן
C
21
7
4
108.12
18.65
6.38
1
לא צויין
לא
C
22
7
5
149.85
153.97
5.77
1
לא צויין
לא
C
23
8
5
157.78
155.17
--
1
לא צויין
לא