הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

מחיר למשתכן נצרת – ע.ע. אבו ראס

מחיר למשתכן

ע.ע.אבו ראס, הינה חברה פרטית לתכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים. החברה רשומה בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969 בסיווג ג-5 והינה קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.

החברה בעלת הסמכה עפ"י התקן הבינ"ל להבטחת איכות ISO 9002 מטעם מכון התקנים הישראלי.
מאז היווסדה, פעילה החברה בפרויקטים למגורים, מבני ציבור, מסחר ותעשיה. צוות החברה מועסקים מהנדסים, מנהלי פרויקטים, מנהלי עבודה ומערך כוח אדם בעל ניסיון עשיר בתכנון ובהקמת פרויקטים הנדסיים גדולים ומורכבים. החברה מתמחה בהקמת פרויקטים משלב היזום, תכנון, רישוי, תכנון מפורט, ביצוע מושלם עד מסירת הפרויקט למזמין.

החברה נמנית בין חברות הבניה המובילות בענף הבניה בזכות חוסנה הכלכלי, וכן בזכות מחויבותה לאיכות, אמינות, שרות ועמידה בלוחות הזמנים.

חברות בנות:

צמרות בע"מ ח.פ 514639632
צמרות היא חברה יזמית אשר ע.ע. אבו ראס מחזיקה ב 51% ממניות החברה.
החברה יזמה לאחרונה פרויקטים למגורים בעיר עפולה, קרית אתא, חיפה, נשר.
הפרויקטים מבוצעים ע"י חברת ע.ע. אבו ראס.

מדיניות החברה

מדיניות החברה הינה חתירה לצמיחה תוך רווחיות סבירה ומזעור סיכונם. החברה רואה כערך עליון את העמידה בהתחייבויותיה כלפי כל הגורמים הקשורים עמה, לרבות: לקוחות, דיירים, בנקים, ספקים, קבלני משנה, מתכננים, מפקחים עובדים וכדומה. דגש מיוחד ניתן להקפדה על איכות בנייה מעולה, עמידה בלוחות זמנים, ובטיחות.