הצהרת נגישות

© כל הזכויות שמורות 2018

מחיר למשתכן נצרת – ע.ע. אבו ראס

מיקום הפרויקט

מפה W3 (גוש 17827 חלקה 152)

מפה W4 (גוש 17827 חלקה 16/17/18/19/20/21)